trendváltás

R. Buckminster "Bucky" Fuller

Bevezető: 

Buckminster Fuller egyike volt a 20. századi Amerika legnagyobb hatást gyakorló feltalálóinak. Díjnyertes filozófus, látnok, feltaláló, építész, tervező, matematikus, költő, kozmológus,  jövő-kutató és globális szintű gondolkodó. Embermilliókat inspirált figyelemreméltó látásmódjával, és az emberiség szolgálatában való fáradhatatlan kreativitásával.

 

 
„Közel a 88. évemhez meggyőződésem, hogy az egyetlen dolog, ami velem kapcsolatban számít az az, hogy egy átlagos, egészséges ember vagyok.”

 

Etikai demokrácia avagy az önszerveződő társadalom 4.

Bevezető: 

 

Tehát a kvantumfizika és a relativitáselméleti alapokon nyugvó kapcsolatelméleti kozmosz világképe mellett egy biológiai eredetű teória is belép. A nagy port kavart darwini biológiai evolúciós elmélet arról beszélt, hogy a legjobban beleillő képes fennmaradni, beletartozni. Ez az elmélet csak a kapcsolati világnézetbe illik bele, sem az arisztotelészi, sem a newtoni kozmológiába nem fér bele. Evolúció csak a kapcsolati, relativitáselméleti kozmológiában történhet.

 

 

Etikai demokrácia avagy az önszerveződő társadalom 3.

Bevezető: 

 

Minél jobban érted, hogy hol tart a tudomány, annál jobban tudod, hogy a társadalom melyik ligába fog menni. Egy darabig az irányítja a rendszert, aki hamarabb ér az új ligába. Később ez nem igaz, mindenkinek kell menni a végén.

 

3.rész

 

Etikai demokrácia avagy az önszerveződő társadalom 2.

Bevezető: 

 

Ahogy már korábbi cikkeinkben is említettük, Buckminster Fullertől tudjuk, hogy az első komolyabb lépés a nagy kalózoknak a Pitagorasz tétel volt, mert onnantól kezdve képesek voltak a csillagok állásából tájékozódni a tengeren. És aki messzebbre jutott, messzebbről hozta az áruját, az volt a nagyobb kalóz.
 
Ez volt a nyugati tudomány, de ebben az időben keleten Buddha mutatott utat a tudományos pszichológiai vívmányaival. Ha ez annak idején nem lett volna elnyomva, ma már előrébb járnánk biológiai transzhumánként – lehet nagyobb homlokkal élnénk. De a kereszténység és az iszlám, amik hierarchikus szerveződésű vallások, szerkezetüknél fogva inkább távolmaradtak a szabadabb gondolkodási irányoktól, így más irányú fejlődési vonalon haladtak.

 

   

Etikai demokrácia avagy az önszerveződő társadalom

Bevezető: 

 

Az elmúlt néhány ezer évben a tudomány álláspontja a bennünket körülvevő Univerzumról erősen meghatározta a társadalmi berendezkedést. Az arisztotelészi, hierarchikus, Föld – és emberközpontú szemlélet után a newtoni kozmológia határozta meg a társadalmi felépítést. A relativitáselmélet megjelenése után a kapcsolatalapú univerzum felépítés nyert teret, ma pedig a már látjuk a társadalom következő evolúciós szintjét, ami kombinációja lesz a kvantumteóriának, az általános relativitás elméleti teóriának és egy harmadik, a biológiából ismert teóriának, a Neo-Darwinizmus önszerveződő elméletének.

1.rész

 
 

Fenntartható fejlődés

Bevezető: 

 

Minden élőlény számára beépített vágy, hogy jobbá váljon. A fejlődéshez kapcsolatba kerül a környezetével és erőforrásokat vesz fel onnan. Élelmet, vizet, meleget, nyersanyagokat, energiát.
 
A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, ami bármennyi ideig tarthat, mert úgy elégíti ki a szükségleteit, hogy a vele kapcsolatba kerülő környezetet nem meríti ki, balanszban van vele. Így a következő generációnak is meglesz a lehetősége ugyanerre.

 

 

 

 

Malcolm Gladwell - The Accidental Guru 4.

Bevezető: 

Malcolm Gladwell - 4. rész *
Bunger emlékezetben felidézi a reakciókat a teremben, amint Gladwell előadása egy morajló vitában tör ki. „volt néhány ember, aki értette ezt a segítőkészséget és kapcsolatot, és voltak mások, akikben feltört az érzés: Úr Isten, ez az ember teljesen kétségbe von mindent, amiben hiszek!” meséli. Egy ponton valaki megkérdezte Gladwellt, hogy ő hisz-e a koncentrált csoportokban, mire azt válaszolta: „szerintem, hogy nem tartanánk itt, ha a koncentrált csoportok megszűnnének létezni.” Bár ezek az eszmék és mások a Blinkből nem forradalmiak, ezek pontosan azok a dolgok, amik szikrányit változnak. És milyen jobb embertől lehetne ezt hallani, mint Gladwell? – Bunger. Guru vagy Író?
<<< a cikk előző részét itt olvashatod

 

Malcolm Gladwell - The Accidental Guru 3.

Bevezető: 

* Malcolm Gladwell - 3. rész *
A Blink (Blink:The Power of Thinking Without Thinking) megírására való ösztönzés Gladwell hajával kezdődött, (amikor rövid pillantást vetett a pletykarovatra, amikor azt írták róla,hogy „megégetheti magát” és meg is gyulladt a legújabb irodalmi esemény hatására, a New York Post hatodik oldala szerint). Felnőtt életének jelentős részében rövidre nyírt haja volt, de sok-sok évvel ezelőtt úgy döntött, hogy ’afrosra’ növeszti. „Az első dolog, ami történt az volt, hogy elkezdtem gyorshajtásért cédulákat kapni… Nem vezettem gyorsabban, mint ezelőtt, csak többször hajtottam át azon az úton.” És akkor eljött a nap, amikor Gladwell New York utcáin sétált, rendőrök kerítették be, mert összetévesztették egy nemi erőszak gyanúsítottjával...


 
„még mindig ugyanaz az ember vagyok, aki eddig voltam” emlékszik vissza Gladwell, aki egyébként félig fekete (az édesanyja egy jamaikai gyógytornász). „De megváltoztattam azt, hogy valaki egy nagyon felületes kép alapján gyors ítéletet alkosson rólam.”
Ahelyett, hogy zúgolódjon a sérelem felett – elég azt törvényes úton tenni – Gladwellt, aki

Malcolm Gladwell - The Accidental Guru 2.

Bevezető: 

* Malcolm Gladwell - 2. rész *
Most Gladwell visszatért kötött, írásos formában ezúttal azt vizsgálva, hogy az első benyomások hogyan hatnak a döntéshozásra. A Blinkben azt vitatja, hogyan tanulhatunk az első néhány másodpercből, amelyben hatással van ránk egy személy, egy termék vagy egy gondolat. Mik a hasznos információk, és mik a félrevezetők – tanulhatunk jobb döntéseket hozni. „A végtelenségig beszélünk arról hogy mit is jelent egy problémán gondolkodni, mi a megfontolt és racionális gondolkodás” mondja. De nagyon kevés időt töltünk azzal, hogy erről a másféle gondolkodásról beszéljünk, ami a másodperc tört része alatt történik. És aminek óriási befolyása van a valós világ valós helyzeteiben.

<<< a cikk első részét itt olvashatod

 

 

Malcolm Gladwell - The Accidental Guru 1.

Bevezető: 

* Malcolm Gladwell - 1. rész *

Igazán tetszik nekem a „pillanatnyi autizmus” mondja lágyan egy hölgy a mikrofonba. A Time Square Stúdióban ül és egy 200 emberrel teli teremhez beszél, és ami fontosabb, Malcolm Gladwellhez, aki egyedül áll a színpadon...
 
 
Első rész Malcolm Gladwell - Fast Company - The Accidental Guru című írásából készült fordításból. Az üzleti világ egyik mai legnagyobb alakjáról szóló írás.

 
Első rész Malcolm Gladwell - Fast Company - The Accidental Guru című írásából készült fordításból. Az üzleti világ egyik mai legnagyobb alakjáról szóló írás.