Vezetőképzés - a 21. században

 
Ha igazán erre alapozza valaki ismereteit, akkor „Õ” rendelkezik az újvilágban megkívánt vezéregyéniség (karakter) elvárásaival. Csak ezen felelõs vezetõ nyeri a felbecsülhetetlen értékû idejét vissza, aki…
- egy jobb, boldogabb világot álmodik nekünk és minket oda vezet,
- kiegyensúlyozott, boldog magánélete van (szeretõ családi és partnerkapcsolata),
- találkozik az emberekkel akiket képvisel, reprezentál,
- fejlõdik emberi személyiségében, a gyorsabb törzsfejlõdés érdekében.
 
A vezetõnek kell, hogy hosszú távú víziója legyen a közért, mindõnkért. Pontos felismeréssel kell rendelkeznie a környezetünk természetével, ugyanúgy, mint Emberi természetünkkel. Ahhoz, hogy a legmegfelelõbb döntéseket hozza az embereiért, elõször is elengedhetetlen, hogy tisztelettel és csodálattal legyen az „Anyatermészet” hatalma iránt. Hiszen nem tudhatjuk biztosan, hogy meddig fog még ez a bolygó törõdni velünk. A természet õstörténelme és földünk jövõje még mindig az örök titok mélységében bújik vagy talán a pillanat homályában? Tudósaink keményen dolgoznak, hogy rájöjjenek, mi módon is mûködik a már ismert Univerzum és kutatják, hogyan is menthetnénk meg bolygónkat a pusztulástól. Így csak reménykedhetünk, hogy elég ideig otthont nyújt számunkra ahhoz, hogy boldogan megélhessük mindazt, ami még ezután vár ránk.

A második legfontosabb jelleme egy igazi vezetõnek, hogy ismerje az Emberi természetet, ismerje önmagát. Csak úgy leszünk képesek reálisan felmérni fejlõdésünket, jövõnket, ha tudjuk, mit várhatunk magunktól, az emberi fajtól. (Hisz az emberiség evolúciója, sorsa a természet hatalmára és saját emberi adottságaira van bízva, hogy útját a nála hatalmasabbakkal, nála gyengébbekkel és kiszolgáltatottabbakkal harmóniában irányítsa). (Emberi természetünk ismerete az egyik legfontosabb tudás, ami alapul szolgálhat, hogy a legpontosabb becsléssel feltételezhessük jövõnket és ápolhassuk evolúciónkat.) Az a tudás,- amit szeretünk a múltunk élményeibõl, tetteinkbõl - adhatja a leghelyesebb alapot arra, hogy a legjobb eséllyel döntsünk, mit - miért és hogyan teszünk jövõnkért. Így õszintén mivé is váltunk az évszázadokon keresztül?! A legjobb eséllyel indulunk, hogy keresztül vigyük õszinte szándékunkat, álmainkat és egy boldogabb generációt neveljünk.

Ez a kurzus egy hívó szó a 21. századi vezetõink számára, hogy nyíltan lássuk kikké is váltunk mi, mint a feltételezett Teremtés Koronája. A tréning célja, hogy meghívja a résztvevõket, segítsük számukra újra felfedezni, életre kelteni a mi egész, Holisztikus Emberi mivoltunkat. Újra kapcsolatot teremteni élményeinkben az Emberi és Nemzeti Örökségünk teljes Genetikájával. Hogy újra érezhessük ereinkben, milyen kiszolgáltatottak is vagyunk és milyen erõsnek és gondoskodónak is tudjuk magunkat megtapasztalni. Ez a Holisztikus ébredés adja vezetõinknek, hogy olyanok legyenek, mint akik igazán képviselni, vezetni tudnak bennünket, hogy valóra váltsuk a jövõt, amit nekünk álmodtak. Csak ilyen módon érthetik meg az emberi viselkedés változatosságát, érzések és szándékok csodálatos sokszínûségét.
Ezen kivételes vezéregyéniségek, ezáltal lesznek képesek elfogadni, tolerálni és talán még rugalmasan alkalmazni is azokat.(miket?) Csak ez úton ismerhetik fel a véletlen szervezettségét, a sors meglepetéseinek rendszerelvûségét, hogy az egész Univerzum mily módon van összeszõve Empatikus Emberiségünk titkos lelki fonalán. A megszerzett élmény ajándéka, Szeretet és Idõ. Azon tapasztalatok, melyeket felfedezhetünk magunkban, - a megtagadhatatlan jót, az elbújtathatatlan rosszat, - alapul szolgálnak, hogy tudjuk õszintén az egész spektrum széltében kikké is váltunk a 21. században. Mi mindent tanultunk, mennyi mindent elfogadtunk és minden amit megváltoztattunk, kipróbáltunk, az mind hozzásegített fejlõdni, az Emberi Evolúció ösvényén.

Amikor egy ember érti mindezt minden sejtjével, mikor érzi mindezt minden levegõvételnél, mikor életet szív magába, akkor „Õ” kész van, hogy vezessen másokat. Kész van megépíteni egy fejlett, boldog 21. századi Civilizációt, jó társadalmi és gazdasági szerkezettel, egészséges, harmonikus ökológiával.