Exponenciális siker

Ez az exponenciális előrejelzés nem csak az íróasztalok rideg számításainak eredménye, hanem a globális világmarketingből és a kaotikus viselkedésformákból is levezethető. Ez azt jelenti, hogy teljesen előre jelezni nem tudjuk, hogy amikor kijön egy új termék, hogyan reagál a market, hiszen különböző környezeti nyomások és hatások befolyásolják. Mégis a piac világméretű, kaotikus, versengő viselkedéséből megjósolható a technológia evolóciója és felhasználópiaci ára.
 

A tudományok fejlődésében kiszámíthatóvá vált, hogy a társadalom körülbelül hány év alatt fogad el egy-egy vívmányt. Például a telefont, mely a világ első VR – virtuális valóság – technológiája volt, 50 évbe tellett adaptálni, míg a mobiltelefon, a televízió, a rádió és a PC is csak 10 évig várt a nagyközönség elfogadására.
 

A kilencvenes évek HIV genom-projektjében a szkeptikus pénzbefektetők a hatodik év végén végleg be akarták fagyasztani a projektet. Igazából szinte 9 évig semmilyen előrehaladás nem történt a kutatásban – az utolsó 31 napon tudták sikerre vinni a HIV genomjának meghatározását – jól szemléltetve ezzel az exponencialitást.

Az exponenciális növekedés utolsó harmadában a növekedés többszörösére gyorsul, sokkal rövidebb idő alatt mennek végbe változások, történnek sikerek. Az első két harmad a legnehezebben kivárható a pénzügyi befektetésekben is, ahogy az előző cikkben is írtuk.
 

Ezt a törvényszerűséget először Moore alkalmazta – a tranzisztorok fejlődésére. Addig kicsinyítették a vákumcsöves tranzisztorokat, amíg csak tudták, majd a felhasznált technológia alapjai elérték azt a pontot, ahonnan már nem tudott ezen az úton tovább fejlődni.

Itt az anyag karaktere miatt a vákumcsöves tranzisztor már nem volt tovább kicsinyíthető, így a fejlesztés totális zátonyra futott. R.Buckminster Fuller elmélete szerint, a káosz perifériáján már ott vár egy magasabb intelligenciájú információ. Jelen esetben a paradigmaváltás után egy másik alapanyaggal olcsóbban, kisebbet és többet lehetett gyártani. Ez megtöbbszöröződött a felhasználási lehetősége, újabb technológiák zárkózhattak fel, ami például lehetővé tette, hogy a 60-as években már alap kompjuter technológiával a Holdra is eljussunk. Ma már egy gyűszűnyi vákumcsöves tranzisztor méretébe akár egymilliárd mikrotranzisztort lehet beégetni, ezzel az tranzisztorok ára is exponenciálisan csökkent.

A technológiai fejlődés duplázódása a deflációt évente ötven százalékkal növeli, ahogy azt a kamatos kamat alakulása is mutatja. John D. Rockefeller szerint a kamatos kamat a világ nyolcadik csodája - erről bővebben a Paradigm Shift – Trendváltás? című cikkünkben is olvashatsz.
 

Tehát amikor a technológia zátonyra fut, akkor van lehetőségünk a kreativitásunkban egy vertikális emelkedésre, és ez ad egy exponenciális növekedést, evolúciót. Ezt nevezzük paradigm shift-nek.
 

Bármilyen kihívásra van tehát megoldás, ha az információ tisztelettel és bizalommal van az emberi interakcióban megosztva, egy szövetséget hozva létre az intelligenciában, ahol az ötletek transzcendálnak, új paradigmákat nyitnak az evolócióban, és a technológiai potenciált és az emberi képességeket kapitalizálják.