Szinergetika

 
A szinergia az a jelenség, amikor egy rendszer viselkedése megjósolhatatlan annak izolált részeinek viselkedése alapján. Ilyen a H, az O és még egy H közös rendszere, a víz.
 
 
Társadalmi szempontok szerint van az a helyzet, amiben kívánatosabb a csoport együttes tevékenysége, szemben a csoport tagjainak külön-külön cselekedeteivel.
Például eltérő, de egymást kiegészítő tulajdonságok vagy képességek esetében, az összedolgozás olyan eredményeket szül, melyekhez az egyének egyedül nem juthatnának el.
 
 
Az elvet a gyógyszeripar is alkalmazza, amikor két olyan gyógyszert kombinál, melyek nagyobb hatást gyakorolnak a szervezetre, mint külön-külön.
 
 

Bucky a szinergetika elméletét a geometriában alkalmazta széleskörű számításokra átalakuló rendszerek estében, illetve mint metafóra nyelvet használta tapasztalatok kommunikálására geometriai koncepciókkal.